Živý betlém již počtvrté

Opět po roce připravili třebíčští farníci pod vedením o. Jakuba Holíka velkolepou podívanou pro stovky, možná i tisíce návštěvníků. Ve čtvrtek 27. prosince se na nádvoří baziliky sv. Prokopa v Třebíči odehrál biblický příběh Kristova narození. Nejprve se představily děti se svou vánoční scénkou, která se tentokrát odehrávala v nebeské třídě a kanceláři. Sbor andělů musel vyřešit, kam Pannu Marii a Josefa v pozemském Betlémě ubytovat. Následně se velkým průvodem přidali dospělí.

Máte doma jesličky?

Zvyk stavění betlémů v našich chrámech či domácnostech souvisí s úctou k místu narození Spasitele, která je velice starobylá. Její kořeny sahají až do 4. století a jsou spojeny s životem sv. Jeronýma. Ten se roku 385 odebral z Říma do Svaté země, kde, v blízkosti betlémské jeskyně, žil až do své smrti v roce 420. Na místě, kde se narodil Pán Ježíš, vznikl také Jeronýmův latinský překlad Bible a většina jeho listů. V jednom z nich píše: "Kdykoliv pohlédnu na místo, kde se narodil můj Spasitel, dávám se s ním do rozhovoru.

Na počátku bylo kolo aneb historie adventního věnce

Adventní věnec patří k významným symbolům blížících se Vánoc – bez něj si většina z nás už adventní čas neumí vůbec představit. Obvykle ho známe v podobě kulatého věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se pak zapaluje jedna svíčka. Víte však, kde se tradice adventních věnců zrodila? První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku 19. století, přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Tehdy to byla slámou pokrytá chatrč na okraji města.

Poděkování

Milí přátelé,

všem děkuji za pomoc a podporu, s jakou jste mě provázeli celou volební kampaní. Zejména pak děkuji Vám, všem 5 306 voličům, kteří jste mi věřili a dali jste mi svůj hlas. Byl to čestný boj a určitě se nemáme za co stydět. Jsem ráda, že je zde stále tolik lidí, kteří volí křesťansko-demokratickou politiku. Budu ji prosazovat a obhajovat
v zastupitelstvu našeho krásného města - Třebíče

Vznik a zánik Československa 1918 - 1938

Ve středu 26. září jsme měli jedinečnou příležitost dovědět se zajímavé okolnosti, které provázely vznik naší republiky. V Národního domě v Třebíči přednášel náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze docent PhDr. Michal Stehlík, PhD. na téma "Vznik a zánik Československa 1918 - 1938. Nikdo z přítomných určitě nelitoval - přednáška byla skvělá :)

S kapelou Do mlejna ...

S poslanci Stanislavem Juránkem, Janem Bartoškem a jejich obytným karavanem jsme v pátek 21. září zavítali také do Moravských Budějovic. Zde nám místní organizace KDU-ČSL připravila překrásný večer u věže. Kapela Do mlejna zahrála nejen k poslechu, ale pěkně nám rozproudila krev a roztančila celé náměstí. Měli jsme jedinečnou příležitost k setkání a vzájemnému poznávání. Je vidět, že tým kandidátů do komunálních voleb umí vzít za věci pěkně "od podlahy". Ať se místním lidovcům daří :)í

Zrychlujeme !!!

Překrásné počasí babího léta láká nejen k poznávání krás našeho regionu, ale také k setkávání s přáteli. Spojení obojího se nám podařilo v pátek 21. září na kouzelném náměstí v Jemnici. Setkání se uskutečnilo ve stínu kostela sv. Stanislava, který místní farníci vyzdobili podzimními plody polí, zahrad, luk i sadů. Podpořit nás přijeli také poslanci Jan Bartošek a Stanislav Juránek s obytným lidoveckým karavanem. Nechybělo ani točené pivo, grilované klobásky a skvělé koláče. Děkuji za krásné odpoledne, přátelé :)

Jedeme naplno

Volební kampaň běží na plné obrátky! Slunečný den 20. září jsme využili k setkání s obyvateli a návštěvníky Třebíče na Karlově náměstí. Přijel nás pozdravit a podpořit také můj budoucí "kolega" - senátor František Bradáč.
Díky za Vaši podporu :)

Otázky Horáckých novin

Horácké noviny připravily pro všechny kandidáty do Senátu na Třebíčsku šest témat a šest otázek. Zajímají- li Vás moje odpovědi, zde jsou:

Nejen velká města, ale už i ta menší těžko zvládají neúnosné zatížení dopravou. Obchvaty měst rostou pomalu a doprovází je celá řada problémů. Podobně to je i s parkováním v centrech měst. Vyloučení dopravy by z nich, podle názorů řady odborníků, udělalo zóny duchů. Kde podle vás hledat řešení?